Velkommen til OZ5GRE 

VIGTIG INFO!!!


Flora & Fauna kaldesignaler:


OV44X  QRZ.COM

OU44Y  QRZ.COM

--------------------------------------------- 
OZ5GRE  QRZ.COM

OZ5GRE/LH  QRZ.COM

INTERNATIONAL LIGHTHOUSE / LIGHTSHIP WEEKEND
                ---------------------------------------------
Billeder fra Fornæs 2015

Billeder fra Fornæs 2016

Billeder fra Fornæs 2017

Billeder fra Fornæs 2018

Billeder fra Fornæs 2019

Billeder fra Fornæs 2020

Billeder fra Fornæs 2021 (part1)

Billeder fra Fornæs 2021 (part2)
---------------------------------------------
 

--------------------------------------------

Lidt historie om OZ5GRE:

Den 28. november i 1945 blev lokalafdeling i Grenaa stiftet.
                  
                         I OZ december måned fra 1945 står skrevet:
                                                       
G R E N A A 

I Grenaa har fire Kortbølgeinteresserede gennem nogen Tid

gaaet og prikket Morsetegn paa hjemmelavede Apparater, uden
at vi indbyrdes har kendt noget til hinanden.
Den 28. November traadte vi sammen og besluttede at starte
en Lilleput-Afdeling paa fire Medlemmer. Foreløbig vil undertegnede
efter Evne foretage lidt Oplysningsarbejde i Afdelingen.
Vi har tænkt os at bringe Morsetræningen under faste Former
og forsøge at lokke en Telegrafist til Møderne.
Det vilde være os kærkomment om en evt. nærboende tidligere
lieenseret Amatør, der kunde være interesseret i Afdelingsarbejdet,
vilde sætte sig i Forbindelse med OZ-DR727 Vagn Eilertzen,
Havnevejen 93, Grenaa, der foreløbig er valgt til
Formand. OZ-DR727.


                                               Hent hele OZ i PDF-format her....
Siden bliver løbende opdateret..

Webmaster:OZ2LRX

benyttede Frekvenser i Grenaa.

 
Simplex 70cm.   433.300
------------------------------
Simplex    2m.    145.550
------------------------------

------------------------------
Repeater 70cm. 434.900 /
Åbnes med PTT-Tasten
Pilottone 77.0Hz -for ToneSquelch
------------------------------
Repeater   2m.    145.6625
Åbnes med PTT-Tasten
Pilottone 77.0Hz
-for ToneSquelch
------------------------------
DMR-Repeater    (ColourCode 2)

Grenaa DK+       434.700

D-Star Hotspot  434.450


------------------------------

klub aften i oz5gre

 
  Sted: Gasværksvej 1, 2. sal. 8500 Grenaa
  Tid:  Onsdage fra ca. kl. 19-22

 ------------------------------    
Kontooplysninger for OZ5GRE

Kontant betaling hos Kasseren..

Kontingent i OZ5GRE Pris: 200,- pr år (fra April-April)


***  ***

Grenaa og Omegn har flere repeatere.


Vær med til at teste dækningen af repeaterene.

VHF: 145.6625 FM            status:  Aktiv
UHF: 434.9000 FM            status:   TEST
DMR: 434.7000 DMR           status:  Aktiv

D-Star 434.450 (HS)            Status   Aktiv

Analog Repeateransvarlig: OZ1LRX
Digital Repeateransvarlig:   OZ4KIM
D-Star Hotspotansvarlig:     OZ1LLL

     

Billeder

      
   
  

kontakt